สารสกัดเซอร์นิตินใช้ได้ผลดีกับการรักษาอาการที่เกิด จากการติดเชื้อ ดังต่อไปนี้
  • ไข้หวัดใหญ่ฮ่องกง
  • ช่วยฟื้นฟูอาการต่างๆ ในเด็กที่อ่อนแอ
  • ต่อมลูกหมากอักเสบ
  • ทางเดินปัสสาวะอักเสบ
  • ตับอักเสบ

ไข้หวัดใหญ่

ในปี ค.ศ. 1975 คร.สตีเวน มาร์ค เวนเดล ใช้สารสกัด เซอร์นิตินในการรักษาไข้หวัดใหญ่ในฮ่องกงกับกลุ่ม ตัวอย่าง 88 ราย โดยแบ่งกลุ่มหนึ่งให้รับประทานสารสกัด เซอร์นิติน อีกกลุ่มให้รับประทานเซอร์นิตินกับวิตามินซี กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดยังคงได้รับยาตามปรกติ ปรากฏ ว่า อาการป่วยลดลงจาก 4-6 วัน เหลือเพียง 48 ชั่วโมง ซึ่งสารสกัดเซอร์นิตินได้ผลอย่างชัดเจน ดังจะได้กล่าวต่อไป

อาการต่างๆ ในเด็ก :

ดร.สตีเวน มาร์คเวนเดล ให้รับประทานเซอร์นิลตัน และพอลลิสปอร์ต ในการเสริมร่วมกับการรักษาอาการ ต่างๆ ในเด็กที่ป่วย จากการสังเกตุพบว่า อาการของเด็ก มีการฟื้นตัวได้ดีขึ้นกว่าปกติ

ต่อมลูกหมากอักเสบ และทางเดินปัสสาวะอักเสบ :

เมื่อมีการพบว่าใช้เซอร์นิลตันกับต่อมลูกหมาก อักเสบได้ผลเป็นอย่างดีจึงได้มีการนําไปใช้บ่อย ซึ่งต่อม ลูกหมากอักเสบมักเกิดกับผู้ชายวัย 40 ปีขึ้นไป (9) มีการ ทดสอบทางคลีนิกมากมาย รวมถึงการทดสอบกับกลุ่ม ทดลองก็มีการยืนยันถึงการใช้เซอร์นิตินว่าได้ผลอย่างมาก (10) ซึ่งให้ผลเป็นอย่างดีกับกรณีทางเดินปัสสาวะอักเสบ เช่นกัน (11) สาเหตุที่แน่ชัดของต่อมลูกหมากอักเสบนั้น ยังไม่ทราบแน่ชัดในบางครั้งอาจไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ แบคทีเรีย (12) ยิ่งไปกว่านั้นการใช้เซอร์นิลตันยังช่วยให้ อาการของผู้ป่วยดีขึ้น

 การป้องกันการอักเสบของตับ

ศาสตราจารย์ ซาโมโควิช และ เจโรชิกิ สถาบัน แพทย์ศาสตร์เซเซติ ได้ทําการทดลองสารสกัดเซอร์นิติน กับคุณสมบัติการทําลายพิษของตับ เมื่อได้รับสารคาร์บอน เตตตราคลอไรด์ในหนู

จากการศึกษาโดยให้กินสารสกัดเซอร์นิตินเข้าไป ก่อน 30 นาที และ 4 ชั่วโมงหลังจากให้สารคาร์บอนเตต ตราคลอไรด์ซึ่งจะไปทําลายเซลล์ตับ สารสกัด T60 ช่วย ป้องกันการถูกทําลายของเซลล์ตับโดยสารคาร์บอนเตต ตราคลอไรด์ โดยที่ตรวจสอบจากซีรัมกลูตามินไพรูวิค ทรานซามิซามิเนส และอัลคาไรด์ ฟอสเฟส ซึ่งจะเห็นได้ ว่า เซอร์นิตินช่วยลดการถูกทําลายได้อย่างชัดเจน สังเกต จากระดับปิลิรูบินในเลือดที่ต่ําลง รวมถึงน้ําหนักตับที่ ลดลง ผลจากการวิเคราะห์เนื้อเยื่อ มีเนื้อเยื่อที่ถูกทําลาย น้อยลงในกรณีที่ได้ให้หนูกินเซอร์นิติน การทดสอบใน ห้องทดลองนี้ แสดงผลถึงการอักเสบของตับ

ซึ่งต่อมาก็มีการทดลองใช้สารสกัดเซอร์นิตินกับหนู ในการยับยั้งอีไทโอนิน-กราเล็กโตซามินและแอลกอฮอร์ ที่เข้าไปทําลายตับ

Treatment of Infectious Diseases

CE has been successfully used in the treatment of the following infectious diseases:

  • Hong Kong Influenza
  • As an adjuvant in children’s diseases
  • Prostatitis
  • Non-specific urethritis
  • Hepatitis

Influenza:

Dr. Stephen Mark Vendel successfully treated 88 cased of Hong Kong Influenza with Cerniltin® in 1975. Unlike the control group. Who received vitamin c. the test subjects were treated with CE preparations. All other medication was unchanged in both groups (5). The duration of the illness was thus reduced from 4-6 days to 48 hours. Clearly CE also has an effect on viral infections. The sig” nificance of this fact will be further discussed in chapter lll.

Children’s Diseases:

Dr. Vendel observed a speedier and milder course in a variety of children’s diseases when Cernilton or Pollisport were used as adjuvant therapy (5).

Prostatitis and non-specific urethritis:

Since the discovery of the high degree of ef fectivness of Cernilton in Prostatitis, It is being prescribed for this condition with increasing frequency. Non-specific prostatic disorders are relatively common in men over the age of 40 (9). Numerous clinical studies, including double blind studies, confirm the effectiveness of Cernilton (10), Similar findings have been obtained in non-specifie urethritis (11). It should be stressed that the precise cause of non-specific prostatitis is not known. Some of its symptoms occur without bacterial infection (12). None the less, Cernilton causes improme ment in the patient’s condition.

Prevention of liver injury:

Effectof Cernitin Extracts on the hepatotoxic- ity of carbon tetrachloride (CCI,.) in rats was studied by the Professors L.Samochowice and J. Wojcicki, Pharmacological Department of the Medical Academy of Szczein.

The Cernitin Extracts were given 30 minutes prior to and 4 hour after CC1, application. Severe injury of liver cells has been evoked by CCI, in the study. Cernitin T60 administrated intra periotoneally and also orally possesses beneficial effect on the liver of animals treated with CCI.. Serum glutamic pyruvic transaminase, accepted as a sensitive parameter in detecting structural abnormalities, alkaline phosphatase activities were distinctly and significantly decreased in animals receiving Cernitin  Marked lowering of the bilirubin level in the blood serum, as well as the diminution of liver weight was also stated. These results were histopathologically confirmed and necrosis was less severe in rats giver Cernitin. A study in vivo showed the effect on hepatitis.

The Cernitin Extracts have later been tested for their ability to inhibit ethionine galactosamine, and allyl alcohol-induced hepatic damage in rats.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *