ละอองเกสรดอกไม้ เป็นอินทรีย์สารที่เป็นอาหารจาก ธรรมชาติ สารเซอร์นิตินที่ได้จากละอองเกสรดอกไม้ที่

ถูกคัดเลือกและสดสอบพันธุ์พืชชนิดเพื่อความเหมาะสมโดยผ่านขบวนการผลิต จากการหมักโดยจุลชีพ สามารถ แยกส่วนประกอบออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ :

T60 = สารที่ละลายได้ในน้ํา จะ

GBX = สารที่ละลายได้ในไขมัน

สารเซอร์นิตินเป็นละอองเกสรดอกไม้สกัดชนิดเม็ด ที่มีความเข้มข้นสูงเพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณค่าทางโภชนาการ และสารอาหารที่ดีที่สุด การผลิตในแต่ละเม็ดของละออง เกสรดอกไม้สกัด เป็นความลับทางการค้าของบริษัท AB Cernelle ซึ่งยากที่จะบอกได้เพราะน้ําหนักเปลือกของ ละอองเกสรดอกไม้ก็หนักกว่าน้ําหนักสารอาหารภายใน กว่า 50 %

สารสกัดเซอร์นิตินใน เซอร์นิลตัน ประกอบด้วย :

T60 = 60 มิลลิกรัม

GBX = 3 มิลลิกรัม

สารสกัดเซอร์นิตินในโพลิสปอร์ต ประกอบด้วย :

T60 = 50 มิลลิกรัม

GBX = 1 มิลลิกรัม

 

จะเห็นว่า เซอร์นิลตัน และ โพลิสปอร์ต มีอัตราส่วน ของ T60 และ GBX ที่ต่างกัน

ซึ่งมีผลกับระดับแคลลอรี่ (พลังงาน) ในแต่ละเม็ด ดังนี้

เซอร์นิลตัน = 1.20 ต่อเม็ด

โพลิสปอร์ต = 0.99 ต่อเม็ด

ละอองเกสรตัวผู้ ซึ่งอยู่บนส่วนบนของดอกไม้ ประกอบไปด้วยสารซึ่งมีความจําเป็นในการสร้างชีวิต ของพืชพรรณต้นใหม่บนโลก เปรียบเสมือนแหล่งกําเนิด พลังงานซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นความลับสําหรับมนุษย์

 

สารสกัดเซอร์นิติน ประกอบด้วยสารที่มีความ จําเป็นต่อสิ่งมีชีวิต อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย มีส่วนประกอบมากมายที่ถูกค้นพบและนําไป วิจัยวิเคราะห์อย่างละเอียด อย่างไรก็ตามความรู้ทางด้าน การแยกสารประกอบทางเคมีของละอองเกสรดอกไม้ ประกอบไปด้วยขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนยากต่อการเข้าใจ ทําให้ไม่สามารถจะแสดงรายละเอียดได้ในที่นี้

 

Cernitin Flower Pollen-Chemical Analysis

Cernitin Flower Pollen is a natural and organic cellar food supplement CernitinTM Extract is obtained from pollen by a special process. Cerni tinTM extracts contain a group of microbio-logically fermented pollen extracts from specific plant species, chosen after careful tests of their suitability. Two fractions are isolated in the extraction :

T60 = hydrophilic, water-soluble frantion

GBX = lipophilic, fat-soluble fraction, containing natural inhibitors which prevent rancidity

Containing natural inhibitors which prevent rancidity

Cernitin Flower pollen tablets are concentrated many times to insure optimum potency of the nutritional constituents. The amount of concen tration of flower pollen in each tablet is a trade secret of the AB Cernelle Company, It’s important to note that the weigth of the husk of raw flower pollen is over 50%

The amount of Cernitin extract in Cernilton is:

T60 = 60 mg.

GBX = 3 mg.

The amount of Cernitin extract in Pollosport is:

T60 = 50 mg.

GBX = 1 mg.

A major difference between Cernilton and Pollisport is the ratio between T60 and GBX. Pol- lisport has a ratio of 50 to 1 (50 mg. T60 to 1 mg. GBX) Cernilton has a ratio of 20 to 1 (60 mg. T60 to 3 mg. GBX)

The caloric content (per tablet) of Cernilton and Pollisport are :

Cernilton  = 1.20 per tablet

Pollisport = 0.99 per tablet

Flower pollen is the male seed of flowers which enables flowering plants to reproduce. It is produced in the upper part, or anthers, of the flower. Pollen grains contain all the substances that are necessary to create new life within the world of plants. Like a sparkle of energy, creating new life is still a secret to us.

The Cernitin Extract is a concentrate of these life-giving substances in a form which makes them easily accessible for humans. A large number of these ingredients has been discovered and in the research work regarding the Cernitin Extracts, precise analysis has been possible. Despite this fact, our knowledge in the chemical composition of flower pollen cannot be regarded as complete in every detail.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *