การทดสอบทางเภสัชกรรม เพื่อให้มั่นใจว่ามีผลในการ ฟื้นฟูสภาพร่างกายให้แข็งแรงขึ้น

โดยใช้ขบวนการทางเภสัชกรรม และการทดสอบ กับสัตว์ทดลอง

การทดลองให้สัตว์เลือกกินอาหารที่มีความสมบูรณ์

จากการทดลองสัตว์สามารถเลือกกินอาหารที่มี คุณค่าได้ดี และในระยะยาวพบว่าสัตว์จะเลือกกินอาหาร ทดแทนสิ่งที่มันขาดไปได้

การใช้สารสกัด เซอร์นิติน ในสัตว์ทดลอง

สารสกัดที่ได้จาก บริษัทเซอร์เนล เมืองเบ็กโฮม ประเทศสวีเดนได้ถูกนําไปทดลองในสถาบันของรัฐบาล ในประเทศนอร์เวย์ โดยให้สัตว์เลือกกินอาหารได้โดย อิสระและทําการจดบันทึกไว้ตลอดว่า สัตว์เลือกที่จะกิน อาหารชนิดใดมากกว่า ในระหว่างที่การทดลองดําเนินการ ไป สัตว์ก็จะเลือกกินอาหารที่มีสารอาหารที่มีความสําคัญต่อชีวิตของมัน สัตว์ทดลองเลือกที่จะกินเอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดเซอร์นิตินมากกว่าอาหารชนิดอื่นๆ

 

INVIGORATING EFFECTS OF POLLEN PREPARATIONS

Pharmacological trials can ascertain an invigo- rating effect

The progresses within the pharmacological science have made objective trials possible. With the aid of test animals one can measure an invigo rative effect.

Clever test animals prefer nutritious food

Trials have shown that some species of test animals select the most suitable nourishment. i.e. the type of food through which they achieve maximum vitality. In long-term self-selection trials it was found that the animals continually chose the food which compensates deficiencies.

Cernitin pollen extracts in animal tests

Cernitin pollen extracts from the drug com pany Cernelle in Vegeholm. Sweden, have been tested at a government institute in Norway. The test animals could choose freely between different types of feeds. The food consumption was carefully registered in order to get a clear picture of which type of feed the animals preferred. During the tests the animals had access to a scientifically composed feed containing all sub-stances necessary for life. As an alternative the animals were also given the above-mentioned feed with Cernitin extract added. Thereby it was noted that the test animals preferred food with the Cernitin extracts to any other type of feed.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *