ได้ทําการศึกษาอย่างละเอียดการทดสอบกับกลุ่ม ทดลอง โดยทดสอบกับคนไข้อายุเกินกว่า 76 ปี โดยอายุ

เฉลี่ย 70 ปี โดยตรวจสอบอาการดูดังนี้

 • อาการเหนื่อยล้า
 • อาการอยากกินอาหาร
 • น้ำหนักขึ้น
 • การเคลื่อนไหวของร่างกาย
 • การทดสอบความว่องไวและสมาธิ

พร้อมทั้งตรวจสอบค่าของตัวแปรต่างๆ

 • urinary 17-ketosteroids
 • urinary hydroxysteroids
 • serum protein concentration

พบว่าผลของการทดสอบต่างๆข้างต้นดีขึ้น โดยอยู่ ระหว่าง 0.02 -0.01 ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวแสดงให้เห็น ว่ามีการกระตุ้นการหลั่งสารแอนดรีนาลีน จากสมองและ ฮอร์โมนเพศชายจากลูกอัณฑะ ซึ่งจะเป็นผลทําให้เพิ่ม สมรรถภาพทางเพศ (ct. Point 11) ช่วยลดอาการอ่อนเพลีย โดยใช้สารสกัดเซอร์นิตินเป็นตัวช่วยเสริมในผู้สูงอายุ ให้มีสมาธิดีขึ้น โดยวัดจาก sorting test และการทดสอบ ร่างกายในผู้สูงอายุ ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุมีสภาพจิตใจ และร่างกายเป็นไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งได้ผลจากการแบ่งกลุ่ม ทดลอง โดยใช้สารสกัดเซอร์นิตินกับผู้สูงอายุ

Geriatric Uses

Particularly intensive studies have been devoted to this field of use. Pilot trials and double blind investigations have shown significant results in a variety of contexts. Over 76 patients have been tested. The mean age in the double blind test was 70 years. The following features were tested:

 • tiredness
 • appetite weight gain
 • ergometric performance (Bidoux test)
 • speed and concentration in a sorting test

In addition, the following parameters were measured:

 • Purinary 17- ketosteroids
 • urinary hydroxysteroids
 • serum protein concentration

All variables showed significant improvement. The significance for the individual variables lay between 0.02 and 0.01. The rise in urinary steroids indicates stimulation of adrenocortical secretion and oftesticular androgen secretion. This explains the frequently observed increase in libido (ct. Point 11). An improvement in the weakness associated with old age speaks for the tonic effect of CE. The clear improvement, in concentration, in performance, in the sorting test and in ergo metric performance are of particular significance in geriatrics. Thus the psychological and physical performances of an elderly man are influenced in a truly positive way.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *