จากการศึกษาวิจัยพบว่า การที่จะมีสุขภาพดีร่างกาย ต้องการสารอาหารมากกว่า 200 ชนิด และมีอยู่ 40 ชนิด ที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้แก่

ไขมันที่จําเป็น            10 ชนิด

วิตามิน                   15 ชนิด

เกลือแร่                  14 ชนิด

กรดอะมิโน               10 ชนิด

การขาดสารอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งใน 40 ชนิดที่ กล่าวมาแล้ว จะส่งผลให้ร่างกายไม่อาจสังเคราะห์สารเคมี ที่จําเป็นต่อสุขภาพได้อีกนับร้อยชนิด จึงเป็นเหตุทําให้ การทํางานของระบบต่างๆ ของร่างกายลดลง

Essential Nutrients that cannot be Manufactures by Human body

According to Scientific research, 1more than 200 kinds of essential nutrients are needed to maintain the good health of the body, forty of which the body cannot manufacture. The forty nutrients are:

one essential fatty acid

15 vitamins

14 minerals

10 amino acids

The lack of any one of these forty nutrients may result in the body being unable to synthesize hundreds of chemical compounds which are essential to the health of the body which in turn may result it the body functioning below par.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *