“เซอร์นิติน” (พอลลิติน) สารสกัดละอองเกสรด้วยวิธีพิเศษโดยคัด เลือกละอองเกสรที่จะนํามาสกัด ต้องมีมาตราฐานและ ตรวจสอบถึงความสะอาด บริสุทธิ์ ผ่านการทดสอบด้วย วิธีการต่างๆ และสัตว์ทดลอง

การสกัดเมล็ดละอองเกสรทําได้ยาก เพราะทุกๆ เมล็ดของละอองเกสรมีสารอาหารที่สําคัญ ซึ่งจําเป็น ต้องใช้ในการก่อกําเนิดชีวิตใหม่ ซึ่งสารดังกล่าวจะมี เปลือกหนาหุ้มป้องกันอยู่ ถ้าละอองตกลงพื้น แต่อยู่ในภาวะที่ไม่เหมาะสมก็จะยังคงสภาพอยู่ได้อย่างเดิมนับ พันๆ ปี เปลือกหนาๆ ดังกล่าวนี้มีช่องเปิดเล็กๆ เรียกว่า “ไฮลา” และมีเยื่อบางๆ หุ้มอีกครั้ง

วิธีพิเศษที่ใช้สกัดซึ่งทางบริษัทเซอร์เนลใช้อยู่พอจะอธิบายได้พอสังเขปดังนี้ หลังจากลอกเยื่อหุ้มบางๆ ซึ่งหุ้มเมล็ดละอองออกโดยใช้สารละลาย สิ่งซึ่งอยู่ภายใน เมล็ดละอองออกมาทาง “ไฮลา” จากนั้นนําสารละลาย ออก ขั้นตอนการปฏิบัตินี้ต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้ มีความร้อนสูงเกินกว่า 40 องศาเซลเซียส จึงจะได้สาร สกัดเซอร์นิติน จากนั้นต้องทําการผ่านขบวนการแยกย่อย โดยการใช้การหมักโดยจุลชีพภายใต้การควบคุม แต่ ยังคงมีสารซึ่งไม่ปลอดภัยหรือเป็นพิษ เช่นสารที่ทําให้เกิดอาการแพ้ และสารอื่นๆ ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ซึ่งต้องผผ่านขบวนการแยกย่อยดังกล่าว เพื่อให้ขนาดโมเลกุล เล็กลง

ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ เซอร์นิตินจึงใช้กับคนทั่วไปซึ่งมี อาการภูมิแพ้ หรือ กลุ่มคนซึ่งแพ้ละอองเกสรดอกไม้ได้

การทําให้เปลือกหุ้มภายนอกแตกออกสามารถทำได้โดยผ่านการควบคุมตามวิธีการพิเศษ จะได้สารซึ่งมี โมเลกุลขนาดใหญ่ จะทําให้ร่างกายดูดซึมได้ยาก และ อาจทําให้เกิดการระคายเคือง ดังนั้นจึงต้องทําให้มีโมเลกุล ขนาดเล็กลง เช่น โปรตีน จุถูกยอ่ยเป็นเปปไตด์และ กรดอะมิโนต่างๆ จึงจะไม่เป็นอันตราย และยังสามารถ ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ง่าย ทําให้ร่างกายนําไปใช้ได้ ทันที จากเหตุผลดังกล่าวจึงทําให้ เซอร์นิติน ใช้ได้ผล รวดเร็ว และสามารถอธิบายถึงความจริงที่ว่า สิ่งจําเป็น เพียงเล็กน้อยที่ส่งผลได้อย่างดียิ่ง

สิ่งที่ขาดหายไปแต่ เซอร์นิติน กลับทําได้ นั้นคือ ความแตกต่างจากอาหารทั่วไป หรือสารสังเคราะห์ ซึ่ง มีส่วนประกอบซึ่งซับซ้อน ในกรณีเหล่านี้ร่างกายจะนํา ไปใช้ได้ยาก ยกตัวอย่าง เช่น แคลเซียม และวิตามิน สังเคราะห์ซึ่งบางครั้งต้องกินในปริมาณมากๆ

ร่างกายเราจะเลือกใช้สารอาหารต่างๆ ตามที่ทราบ อยู่แล้ว กว่า 100 ปีที่ผ่านมา จัสตัส ฟอน ไลบิค กล่าว ถึง “กฎขั้นต่ำ” ว่า ถ้าลดสารอาหารที่จําเป็นลงไป แม้ว่า สารนั้นจะมีอยู่เพียงน้อยนิด ก็จะมีผลทําให้ร่างกาย ดูดซับสารอาหารชนิดอื่นๆ ที่จําเป็นได้ลดน้อยลงตาม ไปด้วย ดังนั้นจึงควรให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จําเป็น ต่อร่างกายอย่างพอเพียงและหลากหลายชนิด

บางครั้งการที่เราไม่ได้กินในสิ่งที่ควรจะได้กินก็ทำให้เราขาดสารอาหารอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต่อร่างกายเราก็ได้

การกิน เซอร์นิติน ทุกวันก็จะเป็นการรับรองได้ว่าร่างกายจะได้รับสารอาหารที่จำเป็น รวมถึงวิตามินและ สารอาหารที่จําเป็นอื่นๆ ได้ครบถ้วน ซึ่งจะทําให้ร่างกาย เราทําหน้าที่ได้อย่างปกติ มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น และช่วย เสริมสร้างภูมิต้านทานโรคอีกด้วย

Cernitin – a microbiological digest

By extraction from the raw pollen material by a special method a certain substance: Cernitin is Won. Hereby only refined pollen is used, taken from selected plants, chosen after animal experi- mentation and other tests of suitability. Before the extraction it is stabilized and purified through a special treatment.

The extraction of the pollen grains presents certain problems. Each grain is a biological unit with a complete set of different substances neces- sary for the creation of a new life. These substances are well protected by the sheath, which is very resistant to deterioration and can stay unchanged for thousands of years even if the grain has fallen unprotected on the ground. However, the sheath is provided with hila (germinal openings), covered by a membrane, which can be dissolved.

The special extraction method used by Cernelle can be shortly described as follows. After having removed the membrane with a solvent the contents of the grains are flushed out through the hila. The solvent is then removed. This operation is 1made so carefully that the extract is never heated to more than 40 °C, this extract is called Cernitin. The Cernitin is then microbiologically digested in a process during which certain microbes ferment the extract under control.

Through this treatment such substances that are toxic or harmful, e.g. allergens and other high-molecular substances, are broken down.

Therefore, as a rule, Cernitin products can also be used by those otherwise allergic or hypersen-sitive to pollen.

During the fermentation high-molecular sub stances, that are difficult to absorb and often irritat ing, are reduced to low-molecular substances: e.g. protein is reduced to pep-tides and amino acids. These low-molecular substances are harmless and ickly be absorbed into the blood so that the body can benefit from them immediately. This is the reason for the quick effect of the Cernitin preparations and also an explanation of the fact that to attain a good effect relatively small quantities are needed.

Almost nothing gets lost: all of the Cernitin is active, therein different from usual foodstuff or synthetic substances of a more complicated compo sition. In those cases the body can sometimes have difficulties in utilizing substances as e.g. calcium and vitamin preparations, even if large quantities are supplied.

Some of the conditions determinative for the body’s ability to utilize different substances are known. Thus, already more than 100 years ago, Justus von Liebig could phrase his classic “mini mum Law” in which he pronounced that sometimes a substance fed in too small quantities can be determining for how all the nourishment intake is absorbed. Thus it is possible to increase the body’s ability to utilize supplied nourishment by provid ing the body with sufficient nutrient substances of different kinds.

This can, however, be difficult at many times, as we are creatures of habit and prefer to eat what we like, even if we thereby perhaps miss some substances that our body would really need.

By a daily supply of Cernitin” extract the body will be guaranteed all the substances necessary for life and can fully utilize vitamin and other important substances present in one’s daily food intake. In this way Cernitin normalizes the functions of the body and increases health and resistance against diseases.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *